Happy Socks

85% Cotton, 10% Nylon, 4% Polyester, 1% Spandex.